Voorwaarden en tariefoverzicht

De opening, administratie en opheffing van een Advanzia-rekening is voor de klant in principe geheel kosteloos. Uw totale inleg bij Advanzia Bank S.A. is voor u dagelijks, zonder voorafgaande aankondiging, opvraagbaar de rente wordt maandelijks bijgeschreven tegen onze aantrekkelijke rentetarieven.

Kosten/rente Prijs
   
Kosten openen en inrichten rekening 0,--
Kosten opheffing en afsluiting rekening 0,--
Kosten rekeningadministratie en afschriften 0,--
Porto- en verzendkosten 0,--
Transactiekosten binnen de EU 0,--
Rente over creditsaldo lager dan 5.000 euro 0%
   
Effectieve jaarrente over creditsaldo effectief per jaar (vanaf de eerste €) O,5O% *
Minimale inleg bij opening rekening 5.000,--

HomeColofonContact en serviceAlgemene Voorwaarden