Voorwaarden en tariefoverzicht

De opening, administratie en opheffing van een Advanzia-rekening is voor de klant in principe geheel kosteloos. Uw totale inleg bij Advanzia Bank S.A. is voor u dagelijks, zonder voorafgaande aankondiging, opvraagbaar de rente wordt maandelijks bijgeschreven tegen onze aantrekkelijke rentetarieven.

Kosten/rente Prijs
   
Kosten openen en inrichten rekening 0,--
Kosten opheffing en afsluiting rekening 0,--
Kosten rekeningadministratie en afschriften 0,--
Porto- en verzendkosten 0,--
Transactiekosten binnen de EU 0,--
Rente over creditsaldo lager dan 5.000 euro 0%
   
Effectieve jaarrente over creditsaldo effectief per jaar (vanaf de eerste €) 1,OO% *
Minimale inleg bij opening rekening 5.000,--

* Het speciale rentepercentage van 1,00% p.a. effectief per jaar geldt per direct tot 31/12/2017. Dit rentetarief wordt gegeven aan nieuwe klanten die binnen de genoemde periode een Advanzia-rekening openen, evenals aan alle klanten die nog geen storting gedaan hebben. Voor bestaande klanten en na de actieperiode geldt steeds het normale rentepercentage, dat op dit moment 0,50% p.a. effectief per jaar bedraagt. De minimale inleg op de Advanzia-rekening bedraagt 5.000 euro. Bovendien zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

HomeColofonContact en serviceAlgemene Voorwaarden